• 1

Disclaimer

Studio Drijvers kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor de informatie en/of prijsstellingen die op deze website worden aangeboden.

Studio Drijvers heeft het recht een aanvraag van een prospect te weigeren of in een later stadium te annuleren zonder opgaaf van reden.

U kunt op geen enkele wijze rechten ontleden aan aanbiedingen of uitspraken gedaan op de website van Studio Drijvers.

Informatie op deze site mag gedeeld worden met derden zolang er enkel en alleen sprake is van informatiedeling en op geen enkele wijze sprake is van misbruik of gebruik voor eigen commerciële doeleinden die de immateriële en materiële belangen van Studio Drijvers nu of in de toekomst kunnen schaden.

Schadeclaims zullen voor een Nederlandse rechtbank in Nederland voorgebracht worden volgens Nederlands recht.